Sag


21/04468

  • Tobaksreklameloven og lov om elektroniske cigaretter

Det er ikke tilladt at vise billeder af tobakssurrogater på internettet

En virksomhed, der solgte tobakssurrogater på en hjemmeside, kunne hverken 1) vise farver på tilslørede produkterne eller 2) vise ensartede klistermærker ved hvert produkt og derefter vise billede af produktet ved kundens klik på produktet.

Der trådte en ny tobaksreklamelov i kraft den 1. april 2021 (bekendtgørelse nr. 586 af 26. marts 2021 af lov om forbud mod tobaksreklame m.v.). Den nye tobaksreklamelov omfatter ”tobakssurrogater”, som er produkter med nikotin, der ikke er tobaksvarer, elektroniske cigaretter eller godkendte lægemidler. Tobakssurrogater omfatter fx såkaldte nikotinposer eller ”pouches” med indhold af nikotin.

Med den nye tobaksreklamelov er alle former for reklame for tobakssurrogater forbudt – fx al reklame for tobakssurrogater på internettet, herunder på hjemmesider og på sociale medier, og i fysiske butikker m.v.

Det vidtgående reklameforbud omfatter alle aktiviteter, der har til formål at sælge tobakssurrogater, eller som har dette som en direkte eller indirekte virkning, jf. tobaksreklamelovens § 2, stk. 1.

Med den nye tobaksreklamelov er der også indført et forbud mod at vise tobakssurrogater (udstillingsforbud). Ifølge lovbemærkningerne er forbuddet mod visning af tobakssurrogater på internettet absolut og gælder både i forbindelse med en mere generel fremvisning af udvalget af varerne på en hjemmeside og i forbindelse med en egentlig købe-funktion, hvor forbrugeren kan lægge den pågældende vare i en kurv og betale for varen.

Det er dog tilladt at have en hjemmeside med neutrale oplysninger om, hvilke tobakssurrogater der bliver solgt på hjemmesiden og deres pris. På hjemmesiden må der også være de oplysninger, som fremgår af varernes emballage og tekniske oplysninger, der gør kunden i stand til at vurdere, hvilke andre produkter varen er kompatibel med. Men der må ikke være illustrationer, billeder, farver, logoer, symboler eller anden tekst i forbindelse med oplysningerne, og oplysningerne må ikke fremhæves eller være iøjnefaldende.

En virksomhed, som solgte tobakssurrogater på en hjemmeside, ønskede Forbrugerombudsmandens vurdering af, om den nye tobaksreklamelov gav virksomheden mulighed for 1) at tilsløre billeder af de produkter, som blev solgt på hjemmesiden, som gjorde det muligt at se farverne på produkterne, men ikke tekst eller illustrationer, alternativt 2) at vise ensartede klistermærker ved hvert produkt og derefter vise billede af produktet ved kundens klik på produktet.

Forbrugerombudsmanden vurderede, at det vidtgående reklame- og udstillingsforbud hverken gav virksomheden mulighed for 1) at vise farver på tilslørede produkterne eller 2) at vise ensartede klistermærker ved hvert produkt og derefter vise billede af produktet ved kundens klik på produktet.