Sag

Opdateret


1182/5-63

  • Generisk

Butik idømt bøde for overtrædelse af tobaksreklameloven

Forbrugerombudsmanden anmeldte et selskab til politiet for overtrædelse af tobaksreklamelovens forbud mod tobaksreklamer. Selskabet havde reklameret på sin hjemmeside for cigarer og piber.

Forbrugerombudsmanden anmeldte en erhvervsdrivende til politiet for overtrædelse af tobaksreklamelovens § 3, stk.1.

Selskabet reklamerede i midten af 2007 for cigarer og piber på sin hjemmeside.

Der eksisterer et generelt forbud mod reklamering med tobak- og tobaksvarer. Forbuddet gælder dog som udgangspunkt ikke reklame rettet til køberen på salgssteder, hvor man er specialiseret i salg af tobaksvarer- og tilbehør. Dette er præciseret i tobakslovens § 3, stk. 2, nr. 5

Da der på selskabets hjemmeside ikke er en købsfunktion, er hjemmesiden efter Forbrugerombudsmandens opfattelse ikke et salgssted for piber, pibetobak og cigarer. Der må derfor efter Forbrugerombudsmandens mening ikke være tobaksreklamer på hjemmesiden.

Den erhvervsdrivende blev idømt bøde på 5.000 kr. for overtrædelse af tobaksreklameloven

Fakta om tobaksreklameloven

  • Lov om forbud mod tobaksreklame trådte i kraft 1. januar 2002.
  • Siden 1. januar 2002 har Forbrugerombudsmanden behandlet 76 sager om tobaksreklame.
  • Loven forbyder alle former for reklame for tobaksvarer.
  • Der er undtagelser til dette forbud. Der må gerne annonceres med tobaksvarer over for fagfolk inden for branchen.
  • Udstilling af tobaksprodukter på tobaksudsalgssteder er tilladt.
  • Prisskiltning på tobaksudsalgssteder er tilladt.
  • Reklameforbuddet gælder heller ikke reklame rettet til køberen på salgssteder, hvor man er specialiseret i salg af piber, pibetobak og cigarer.
  • Som salgssted betragtes såvel en fysisk forretning som en hjemmeside, der har en købsfunktion, det vil sige salg via e-handel.