Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
08/08615

Lovgivning

  • Bekendtgoerelse om information til forbrugere om priser paa laane og kredittilbud og valutakurser

Manglende skiltning med bl.a. ÅOP udløste bøde på 15.000 kr.

Bilforhandler idømt bøde på 15.000 kr. for manglende overholdelse af skiltningsbekendtgørelsen.

Bilforhandleren blev politianmeldt, fordi selskabet udbød kredit- og lånetilbud til brug for køb af biler, men ikke tydeligt skiltede med de lovbestemte oplysninger, herunder oplysning om renten og størrelsen af de årlige omkostninger i procent (ÅOP) for de mest almindeligt forekommende låne- og kredittilbud.

Ved bødefastsættelsen lagde retten i formidlende retning vægt på, at selskabet, umiddelbart efter det blev gjort bekendt med overtrædelsen, opsatte ny skiltning. Endvidere blev der lagt vægt på virksomhedens relativt begrænsede størrelse og omsætning.

Bilforhandlerens overtrædelse af reglerne i skiltningsbekendtgørelsen blev konstateret i forbindelse med en undersøgelse af erhvervslivets overholdelse af disse regler. Undersøgelsen indebar, at en række butikker over hele landet fik aflagt besøg af såkaldte ”mystery shoppere” med det formål at undersøge butikkernes skiltning med og materiale om finansieringsmuligheder, herunder navnlig oplysninger om de årlige omkostninger i procent (ÅOP).