Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
1994- 663/5-25

Lovgivning

  • 6 8
  • Forbrugeraftaleloven 2004 - ophævet

Uanmodet telefonisk henvendelse om deltagelse i salgsarrangementer

Selskab fik bøde på kr. 20.000,- for at have ringet til en kreds af forbrugere, der ikke havde reageret på en skriftlig henvendelse fra krosalgsvirksomheden, der indbød forbrugerne til en kromiddag med tilhørende varedemonstration.

Sagen kort

Et selskab, der driver krosalgsvirksomhed, har vedvarende overtrådt forbrugeraftalelovens § 2, stk. 1 [nu § 6], ved at rette en uanmodet telefonisk henvendelse til forbrugere, der ikke har reageret på selskabets skriftlige indbydelse til en kromiddag kombineret med en varedemonstration.

I april 1990 anmodede Forbrugerombudsmanden forgæves virksomheden om at ophøre med at rette uanmodet telefonisk henvendelse til de inviterede forbrugere. Selskabet er herefter løbende anmeldt til politiet.

I juli 1990 modtog selskabet en advarsel fra politiet. Selskabet havde da oplyst, at man var enig med Forbrugerombudsmanden, og at det beroede på en fejl, at man ikke straks havde bekræftet, at man ville ophøre med den ulovlige fremgangsmåde.

I april 1992 blev selskabet, der fortsatte fremgangsmåden, idømt en bøde på 8.000 kr.

I november måned 1993 anmeldte Forbrugerombudsmanden påny selskabet til politiet, der rejste tiltalt for samme forhold. Selskabet vedtog ved denne lejlighed et bødeforlæg på 15.000 kr.

I september måned 1994 anmeldte Forbrugerombudsmanden igen selskabet til politiet. Under politiets efterforskning viste det sig, at der stod et nyt selskab bag virksomheden, idet det oprindelige selskab var gået konkurs. Ledelse i det nye selskab var identisk med ledelsen i det oprindelige selskab, og virksomheden blev drevet helt i overensstemmelse med det gamle ulovlige koncept. Det nye selskab vedtog en bøde på 20.000 kr.