Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
2003-1120/5-131 m.fl.

Lovgivning

  • 1
  • 3

Forbud mod at udsende regninger på baggrund af en vis-nummer-funktion

Sø- og Handelsretten stadfæstede et foreløbig forbud nedlagt af Forbrugerombudsmanden overfor et firma, der leverede telesexydelser og som udsendte regninger alene på baggrund af en nummerviser. Retten mente ikke, at abonnenten af det pågældende telefonnummer hæftede for regninger.

Sagen kort

Sø- og Handelsretten fastslog i en dom fra oktober 2004 (jf. Forbrugerjura 2004 side 6f), at et telesex-firma ikke måtte sende regninger ud til forbrugere på baggrund af vis-nummer funktionen, fordi metoden ikke sikrer, at regningen bliver sendt til en myndig person, der rent faktisk har bestilt og benyttet firmaets tjenester.

I dommen udtalte Sø- og Handelsretten blandt andet, at telesex-firmaet havde handlet i strid med god markedsføringsskik, jf. markedsføringslovens § 1, og at udsendelse af fakturaerne var vildledende og i strid med markedsføringslovens § 2.

Dommen blev anket til Højesteret af selskabet, men i maj 2005 valgte selskabet at opgive ankesagen. Sø- og Handelsrettens dom står herefter endelig ved magt.

Læs Sø- og Handelsrettens dom (www.domstol.dk) af 20. oktober 2004.

Telesex-firmaet var blot et af de firmaer, der sendte regninger ud til forbrugere på baggrund af vis-nummer funktionen, og hos Forbrugerombudsmanden har adskillige klager over andre telesex-firmaer ventet på, at der forelå en endelig dom om brugen af denne faktureringsmetode.

Efter der forelå endelig dom i sagen, har Forbrugerombudsmanden fulgt op over for de resterende selskaber. En række af disse selskaber var gået konkurs i den mellemliggende periode.

Forbrugerombudsmanden har fra de øvrige selskaber indhentet tilsagn om, at fakturering på grundlag af vis-nummer funktionen ikke længere vil blive anvendt. Selskaberne har derudover forpligtet sig til at underrette modtagere af sådanne fakturaer om, at de ikke er forpligtet til at betale, medmindre det er dem selv, der har foretaget opkaldene. (2003-1120/5-131 m.fl.)