Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
1996-4014/5-2

Lovgivning

  • 3
  • 4

Tv-udsendelse var at anse for en reklame

Forbrugerombudsmanden forsøgte i en principiel sag at få slået fast, at en tv-station har et medansvar for de programmer, der bliver udsendt. Af formelle grunde skete en frifindelse i sagen, men Sø- og Handelsretten slår dog i sagens præmisser fast, at tv-udsendelsen i det væsentlige var at anse for en reklame.