Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
12/03779

Lovgivning

  • 3

Teleselskab betaler bøde på kr. 200.000 for vildledende tv-reklame

Et teleselskab vedtog en bøde for i en tv-reklame at have haft et hovedbudskab om, at teleselskabet ikke opkrævede gebyrer. Dette var ikke korrekt, da alle nye kunder blev pålagt et oprettelsesgebyr på kr. 99, hvilket blot blev oplyst midtvejs i reklamen med en lille skriftstørrelse.

Teleselskabet viste en tv-reklame i knap en måned, og det blev med forskellige virkemidler særligt fremhævet, at selskabet ikke opkrævede gebyrer. Midtvejs i reklamen fremgik det med lille skrift, at alle nye kunder skulle betale et oprettelsesgebyr på kr. 99. Sidst i reklamen blev det igen særligt fremhævet, at selskabet ikke opkrævede gebyrer.

Dette var efter Forbrugerombudsmandens opfattelse ikke i overensstemmelse med markedsføringsloven § 3, stk. 1, hvorefter erhvervsdrivende ikke må anvende vildledende eller urigtige angivelser eller undlade væsentlige informationer i deres markedsføring. Derfor anmeldte Forbrugerombudsmanden teleselskabet til politiet.

Teleselskabets overtrædelse af markedsføringsloven blev straffet med en bøde på kr. 200.000, som selskabet anerkendte at betale.

Bøden blev udmålt med udgangspunkt i teleselskabets markedsføringsomkostninger ved tv-reklamen. I skærpende retning er der lagt vægt på, at tv-reklamen er blevet vist 427 gange i en periode på knap en måned, og at den således var kommet ud til mange potentielle kunder. Af formildende omstændigheder blev der lagt vægt på teleselskabets oplysninger om antallet af indgåede abonnementsaftaler i perioden for markedsføringen, samt at teleselskabet medvirkede til sagens oplysning.