Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
12/01777

Lovgivning

  • 3

Vildledende konkurrence

Det blev ikke oplyst tydeligt, at deltagelse i en konkurrence samtidig betød, at forbrugeren indgik en aftale om et abonnement.

En forbruger modtog en mail med et tilbud om deltagelse i en konkurrence om et gavekort til en badeferie.

Forbrugeren klikkede på linket, og kom ind på en hjemmeside, hvor det fremgik, at man kunne vinde en badeferie for hele familien til en samlet værdi af 5.000 kr. Forbrugeren skulle oplyse sit navn, sin mailadresse og sit køn samt besvare to spørgsmål. Da hun havde svaret på spørgsmålene, fik hun følgende meddelelse: ”Tillykke – du svarede korrekt! Nu mangler du bare at indtaste oplysningerne til højre, så er du med i konkurrencen”.

Ud over sin adresse blev hun bedt om at oplyse sit kontonummer og bankens registreringsnummer. Om det sidste krav blev det oplyst: ” Det koster ikke noget at deltage, men hvis du vinder 5.000 kr. i badeferie konkurrencen, skal vi kunne indsætte pengene på din bankkonto (Bemærk ved opgivelse af falsk bankkonto nr. deltager du ikke i konkurrencen)”. Herefter blev det oplyst: ”Ved deltagelse får du samtidig 14 dages gratis medlemskab af [NN-klub], hvor der er tusindvis af kroner at spare. Medlemskabet kan frit opsiges, når du ønsker det.”

Til allersidst skulle forbrugeren hakke af i et felt ud for følgende tekst, der var anført med små bogstaver: ”Jeg bekræfter, at jeg er over 18 år og har læst og accepteret betingelserne. Jeg vil gerne deltage i konkurrencen og får samtidig 14 dages gratis medlemskab af [NN-klub], som frit kan opsiges. Efter 14 dage koster [NN-klub] 7,90 kr. om dagen, som opkræves via betalingsservice månedsvis forud.”

Forbrugeren blev overrasket, da hun nogle uger senere på sin betalingsoversigt fra banken kunne se, at virksomheden ville trække 267 kr. på hendes bankkonto. Da hun kontaktede virksomheden fik hun oplyst, at hun havde indgået en aftale om et abonnement. Da forbrugeren ikke var enig i, at hun havde indgået en abonnementsaftale, klagede hun til Forbrugerombudsmanden.

Forbrugerombudsmanden fandt, at virksomheden havde overtrådt markedsføringslovens § 3, idet der var anvendt urigtige angivelser og udeladt væsentlige informationer ved markedsføring af abonnementet. Det fremgik således ikke tydeligt, at forbrugeren ved deltagelse i konkurrencen indgik en aftale om et abonnement.

Forbrugerombudsmanden henviste i den forbindelse til, at markedsføringsloven skal fortolkes i overensstemmelse med direktiv 2005/29/EF om urimelig handelspraksis artikel 7, stk. 2, hvoraf det fremgår, at væsentlige oplysninger ikke må skjules eller præsenteres på en uklar, uforståelig, dobbelttydig eller i uhensigtsmæssig måde. Forbrugerombudsmanden bemærkede samtidig, at det var urigtigt, når det blev oplyst, at det ikke kostede noget at deltage, og at kontonummeret skulle oplyses for det tilfælde at forbrugeren vandt i konkurrencen, samt at forbrugeren fik 14 dages gratis medlemskab af klubben.

Overtrædelsen blev meldt til politiet, og sagen blev afsluttet med, at virksomheden vedtog en bøde på 60.000 kr.