Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
12/00588

Lovgivning

  • 6

Bøde på 10.000 kr. for uanmodet udsendelse af 61 e-mails i afsætningsøjemed

En erhvervsdrivende havde købt og brugt samtykker til at udsende nyhedsbreve med opfordringer til deltagelse i konkurrencer mv. uden at kunne dokumentere, at modtagerne på listen havde givet gyldigt samtykke. På baggrund af en række klager over spam fandt Forbrugerombudsmanden, at udsendelsen var i strid med markedsføringslovens § 6.

Forbrugerombudsmanden modtog i foråret 2010 61 klager i sin spam-postkasse over en erhvervsdrivende, der havde sendt uanmodede nyhedsbreve til klagerne.

Nyhedsbrevene indeholdt opfordringer til at deltage i undersøgelser, konkurrencer og point-sider på internettet, opfordring til at bestille prøvepakker på produkter samt omtale af forskellige præmier, produkter og ydelser mv.

Forbrugerombudsmanden fandt, at de pågældende nyhedsbreve var afsendt med henblik på afsætning af varer og tjenesteydelser, og rettede derfor henvendelse til den erhvervsdrivende.

Den erhvervsdrivende oplyste over for Forbrugerombudsmanden, at selskabet havde købt modtagernes samtykker til modtagelse af reklamemateriale fra et svensk firma. I forbindelse med købet havde den erhvervsdrivende dog alene modtaget en mundtlig tilkendegivelse fra det svenske firma om, at de pågældende e-mailadresser var indhentet korrekt og var godkendte til udsendelse af reklamemateriale. Den erhvervsdrivende havde ikke selv foretaget en nærmere kontrol af de købte samtykker inden udsendelsen af nyhedsbrevene.

Den erhvervsdrivende kunne således ikke dokumentere, at der i forhold til de 61 klager var afgivet et gyldigt samtykke fra modtagerne til modtagelse af reklamemateriale fra den erhvervsdrivende, og Forbrugerombudsmanden fandt derfor, at der forelå en overtrædelse af markedsføringslovens § 6.

Sagen blev afsluttet med den erhvervsdrivendes vedtagelse af en bøde på 10.000 kr.

Ved fastsættelsen af bødens størrelse blev der taget udgangspunkt i den beregningsmodel, som fremgår af forarbejderne til markedsføringsloven, og hvorefter der idømmes en minimumsbøde på 10.000 kr. for op til 100 overtrædelser, mens der ved mere end 100 overtrædelser gives en bøde på 100 kr. pr. overtrædelse.