Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
08/07837

Lovgivning

  • 13

Manglende mindsteudgift udløste bødeforelæg på 100.000 kr.

I foråret 2009 politianmeldte Forbrugerombudsmanden en bredbåndsudbyder for overtrædelse af markedsføringslovens § 13, stk. 2 og stk. 3, jf. § 13, stk. 1, for manglende oplysninger om mindstepris i markedsføringen. Selskabet erkendte forholdet.

Selskabet havde på sin hjemmeside og i bannerreklamer på en række andre hjemmesider annonceret med den månedlige abonnementspris for bredbånd uden at oplyse, at der også var et oprettelsesgebyr forbundet med at tegne abonnementet.

Ved prismarkedsføring af bredbåndsabonnementer skal de samlede faste omkostninger, som forbrugeren som minimum kommer til at betale som følge af aftalen angives som ét samlet beløb (en samlet mindstepris), hvor der tages højde for eventuelle oprettelsesomkostninger, faste gebyrer og bindingsperioder. Det er således ikke tilstrækkeligt, at den månedlige pris oplyses. 

Selskabet erkendte forholdet og accepterede at betale et bødeforelæg på kr. 100.000,-

Bødens størrelse blev fastsat på baggrund af størrelsen af markedsføringsomkostningerne. Derudover blev der bl.a. taget hensyn til, at selskabet havde rettet ind umiddelbart efter Forbrugerombudsmandens første henvendelse, og at det kun var i forhold til selskabets bredbåndsprodukter og ikke de øvrige telefoniprodukter, at der var problemer. Desuden blev det tillagt vægt, at selskabet ikke tidligere har modtaget indskærpelser fra Forbrugerombudsmanden.