Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
14/02862

Lovgivning

  • 3

Tekst i en reklame fra et teleselskab var vildledende på flere måder

Et teleselskab anvendte i deres markedsføring en formulering, der efter Forbrugerombudsmandens opfattelse var vildledende på flere måder, dels fordi den kunne afholde forbrugeren fra at benytte en lovhjemlet opsigelsesret, dels fordi der var udeladt væsentlige oplysninger.

Forbrugerombudsmanden modtog en klage over en reklame, der bl.a. indeholdt følgende tekst:

”Tilbuddet gælder tom. 15/1 2014 og ved samtidig oprettelse af Fri +5, Fri +8 eller Fri +20 abonnement i 12 mdr. herefter koster [en musiktjeneste] 79 kr./md. […]”.

Forbrugerombudsmanden udtalte, at teksten kunne forstås på flere måder.

For det første kunne den give forbrugeren det indtryk, at der gælder en bindingsperiode på 12 måneder ved oprettelsen af et af de nævnte mobilabonnementer.

Til dette udtalte Forbrugerombudsmanden, at såfremt en forbruger vælger at købe et abonnement i den tro, at der gælder en bindingsperiode på 12 måneder, vil det kunne afholde pågældende fra at bruge den lovhjemlet opsigelsesret, der gælder i udbudsbekendtgørelsens § 12, stk. 2, til at komme ud af aftalen, hvilket er vildledende efter markedsføringslovens § 3, stk. 1, som fortolket i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra g, i direktivet om urimelig handelspraksis.

For det andet kunne teksten forstås på den måde, at man som forbruger ville kunne fortsætte med at have adgang til musiktjenesten omkostningsfrit i alt i 12 måneder, selvom mobilabonnementet opsiges inden de 12 måneder er gået.

Hertil udtalte Forbrugerombudsmanden, at det er en væsentlig oplysning for forbrugerens vurdering af tilbuddet, at man kun har adgang til musiktjenesten omkostningsfrit i 12 måneder, hvis man beholder sit mobilabonnement i denne periode. Idet denne oplysning ikke fremgik af reklamen, var der tale om vildledende markedsføring efter markedsføringslovens § 3, stk. 1, som fortolket i overensstemmelse med artikel 7, stk. 2, i direktivet om urimelig handelspraksis.