Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
11103/5-475

Lovgivning

  • 3
  • 1

Tekniske begrænsninger for anvendelse af et produkt skal oplyses ved markedsføring af produktet

Forbrugerombudsmanden har overfor et teleselskab præciseret, at en oplysning om systemkrav eller andre begrænsninger i anvendelsesmulighederne i forbindelse med markedsføring af bredbåndspakker e.l. produkter, må anses for en væsentlig oplysning. Der må derfor gøres opmærksom herpå i annoncer og anden markedsføring.

Ikke at nævne tekniske begrænsninger ved et produkt kan efter omstændighederne være en overtrædelse af markedsføringslovens § 3 om vildledende eller urimeligt mangelfulde angivelser.

Det er ligeledes et krav efter retningslinjerne om god markedsføringsskik på teleområdet, pkt. 3. 2, at såfremt der er særlige vilkår, der er af væsentlig betydning for forbrugerens bedømmelse af tilbuddet/aftalen, bør der oplyses herom i annonceringen.

Forbrugerombudsmanden tilkendegav samtidig, at ved vurderingen af hvorledes oplysningskravet kan opfyldes, må der ske en konkret vurdering i forhold til hvilke begrænsninger, forbehold e.l., der er tale om, og at dette må ske med udgangspunkt i § 3. Dette må også gælde i forhold til tekniske krav, specifikationer e.l. Vurderes det, at nogle tekniske begrænsninger kun vil være relevante for meget få potentielle brugere, vil oplysningskravet kunne opfyldes ved i annoncer og lignende markedsføringsmateriale at oplyse, at der er visse begrænsninger i forhold til produktets anvendelighed, og at disse begrænsninger oplyses på hjemmesiden, i supplerende markedsføringsmateriale eller ved henvendelse i kundeservice.