Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
13/09834

Lovgivning

  • 3

Salg af stole med "eftermonterede" ben

En erhvervsdrivende sælger af designmøbler udbød kendte designerstole med uoriginale ben under betegnelsen ”eftermonterede” eller ”senere” ben, uden yderligere oplysning om, at benene ikke var produceret af det selskab, som havde rettighederne til de pågældende stole i Europa.

Forbrugerombudsmanden udtalte, at det for gennemsnitskøberen af en designstol måtte anses for en væsentlig oplysning, at benene på stolen kunne være uoriginale og produceret af en anden end den, der havde rettighederne til den pågældende stolemodel.

Forbrugerombudsmandens fandt endvidere, at det for langt de fleste forbrugere ikke ville fremstå klart og tydeligt blot ud fra betegnelsen af benene som ”eftermonterede” eller ”senere”, at de pågældende ben kunne være uoriginale.

Forbrugerombudsmanden fandt derfor, at den erhvervsdrivendes udbud af stolene med uoriginale ben under betegnelsen ”eftermonterede” eller ”senere”, uden yderligere oplysning om, at benene ikke var produceret af eller for rettighedshaveren, havde været egnet til mærkbart at forvride forbrugernes økonomiske adfærd på markedet, og at forholdet dermed måtte anses for at have været i strid med markedsføringslovens § 3, stk. 1.

Den erhvervsdrivende meddelte Forbrugerombudsmanden, at de ikke længere ville benytte betegnelserne ”eftermonterede” eller ”senere” ved beskrivelsen af designmøbler, men anvende en anden og mere tydelig formulering. Endvidere havde den erhvervsdrivende kontaktet alle købere af de pågældende stole og tilbudt, at de for den erhvervsdrivendes regning kunne få udskiftet de uoriginale ben med nye ben produceret af rettighedshaveren. 

På denne baggrund besluttede Forbrugerombudsmanden ikke gå videre med sagen.