Afgørelse

Sagsnummer
18/05143

Lovgivning

  • 5

Orienteringsbreve fra energiselskaber kunne vildlede forbrugerne om deres tilknytning til selskaberne

Efter Forbrugerombudsmandens opfattelse kan det være vildledende markedsføring, at et selskab sender orienteringsbreve til forbrugere, hvis brevet giver forbrugerne opfattelsen af, at de er kunder hos selskabet, selvom det ikke er tilfældet.

Forbrugerombudsmanden modtog en klage over tre forskellige energiselskaber, som havde udsendt orienteringsbreve til deres kunder i forbindelse med indførelsen af en ny engrosmodel på energiområdet.

Klageren gjorde gældende, at energiselskaberne gav forbrugerne den opfattelse, at de var kunder hos energiselskaberne, selvom det ikke var tilfældet.

Energiselskaberne oplyste over for Forbrugerombudsmanden, at de havde foretaget undersøgelser af deres kundeforhold forud for udsendelsen af brevene for at undgå at sende breve til forbrugere, der ikke længere var kunder hos selskaberne. Dog var enkelte breve alligevel blevet sendt til forbrugere, der ikke længere var kunder hos energiselskaberne.

Forbrugerombudsmanden indskærpede over for de tre energiselskaber, at markedsføring rettet mod forbrugere skal være korrekt og ikke vildledende, og at det kan være vildledende markedsføring at sende breve til forbrugere, hvis indholdet af brevet giver forbrugerne forkert indtryk af deres tilknytning til energiselskabet.