Sag


20/04804

  • 6

Oplysning om betingelse for indgåelse af lejeaftale fremgik ikke tilstrækkeligt tidligt i bestillingsforløb på hjemmeside

Forbrugerombudsmanden vurderede, at det ikke fremgik tilstrækkeligt klart af et tiltænkt bestillingsforløb på en virksomheds hjemmeside, at forbrugerne kun kunne indgå aftaler med virksomheden, hvis de ikke var registreret i et debitorregister.

En biludlejningsvirksomhed havde en betingelse i sine aftalevilkår om, at lejere registreret i et debitorregister ikke kunne leje biler hos virksomheden. Virksomheden bad om Forbrugerombudsmandens vurdering af, om betingelsen var tilstrækkeligt klart oplyst i et bestillingsforløb på virksomhedens hjemmeside, som virksomheden overvejede at implementere.

Oplysningen var præsenteret til sidst i bestillingsforløbet, ligesom betingelsen også kunne findes i virksomhedens aftalevilkår, der kunne tilgås undervejs i bestillingen ved at klikke på et link.

Forbrugerombudsmanden fandt, at betingelsen var en væsentlig oplysning, der i henhold til vildledningsforbuddet i markedsføringslovens § 6 ikke måtte præsenteres på en uklar, uforståelig, dobbelttydig eller uhensigtsmæssig måde. Da betingelsen først fremgik sent i bestillingsforløbet, ville forbrugere, som er registreret i et debitorregister, nå langt i bestillingsforløbet, inden de ville opdage, at de faktisk ikke kunne leje en bil hos virksomheden. Det var derfor Forbrugerombudsmandens vurdering, at virksomheden ikke kunne implementere det nye bestillingsforløb på hjemmesiden uden at overtræde vildledningsforbuddet. Oplysningen kunne i stedet stå, inden forbrugeren vælger at påbegynde bestillingsforløbet.