Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
14/08993

Lovgivning

  • 3

Markedsføring af konkurrence på Instagram var vildledende

En internetbutik afholdt en konkurrence på Instagram, hvor præmien så ud til at være en original Triangl-bikini. Vinderen af konkurrencen fik imidlertid tilsendt en kopi-model. Forbrugerombudsmanden fandt, at markedsføringen af konkurrencen samlet set var vildledende og i strid med punkt 19 i bilaget til bekendtgørelsen om urimelig markedsføring i forbrugerforhold.

En forbruger vandt en ”Triangl-bikini” i en konkurrence, der blev afholdt af en internetbutik på det sociale medie Instagram. Forbrugeren fik imidlertid tilsendt en kopimodel. Forbrugeren klagede til virksomheden, der afviste at sende en original bikini med den begrundelse, at de ikke solgte den originale bikini på deres hjemmeside, men alene en ”replica-model”.

Spørgsmålet i sagen var, om markedsføringstiltaget var i strid med punkt 19 i bilaget til bekendtgørelsen om urimelig markedsføring i forbrugerforhold, der har følgende ordlyd:

”Det hævdes som led i handelspraksis, at der afholdes en konkurrence eller et salgsfremstød med præmier, men uden de omtalte præmier eller andre rimeligt tilsvarende uddeles.”

Det var Forbrugerombudsmandens vurdering, at markedsføringen af konkurrencen gav forbrugeren rimelig grund til at antage, at der var tale om muligheden for at vinde en original Triangl-bikini. I vurderingen blev der bl.a. lagt vægt på, at bikinien, på det billede der blev anvendt i markedsføringen af konkurrencen, så ud til at være en original bikini, og at det ikke fremgik af teksten, at der var tale om en kopi. 

Idet varemærket ”Triangl” i sig selv måtte antages at have en stor værdi, og fordi kvaliteten af kopien formentlig var dårligere end kvaliteten af en original bikini, jf. forbrugerens oplysninger om at bikiniens bøjle gik ud efter første vask, lagde Forbrugerombudsmanden til grund, at kopien ikke var ”rimeligt tilsvarende” en original Triangl-bikini.

Det var på denne baggrund Forbrugerombudsmandens opfattelse, at det var vildledende og i strid med punkt 19 i bilaget til bekendtgørelsen om urimelig markedsføring i forbrugerforhold, at internetbutikken markedsførte en konkurrence, hvor det var muligt at vinde en ”Triangl-bikini” uden at uddele en original Triangl-bikini eller en rimeligt tilsvarende præmie til vinderen af konkurrencen.