Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
14/07246

Lovgivning

  • 3

Markedsføring af e-cigaretter uden nikotin var vildledende

En supermarkedskæde markedsføring af e-cigaretter uden nikotin i en tilbudsavis var vildledende, da annoncens udsagn ikke kunne dokumenteres og da udsagnene kunne give forbrugerne et indtryk af, at der ikke var negative konsekvenser ved at anvende e-cigaretter uden nikotin.

Et supermarked markedsførte i en tilbudsavis e-cigaretter uden nikotin som:

- ”(…) et langt sundere alternativ end traditionelle tobakscigaretter”

- ”Du kan trygt ryge på din XXX-cigaret hvor tobaksrygning normalt er forbudt helt uden gener for dig selv og andre – ingen passiv rygning”.

Forbrugerombudsmanden indhentede i forbindelse med sagsbehandlingen udtalelser fra Sundhedsstyrelsen om udsagnenes rigtighed.

Sundhedsstyrelsen udtalte, at uanset om e-cigaretter uden nikotin er mindre sundhedsskadelige end tobaksrygning, er der ikke nogen langtidsstudier, der dokumenterer den sundhedsmæssige effekt af e-cigaretter eller konkluderer, om e-cigaretter har sundhedsmæssige konsekvenser på længere sigt. Derfor kan forbrugerne ikke ”trygt” ryge den pågældende e-cigaret. På den baggrund anbefalede Sundhedsstyrelsen, at man hverken anvender e-cigaretter med eller uden nikotin og bemærkede, at et produkt godt kan være sundhedsskadeligt, selvom det er mindre sundhedsskadeligt end et andet produkt.

Endelig pointerede Sundhedsstyrelsen, at selvom der ved anvendelse af e-cigaretter ikke er tale om passiv rygning, medfører e-cigaretter passiv damp, som formentlig ikke kan betegnes som uskadelig vanddamp. De skadelige virkninger af at blive udsat for passiv damp er endnu ikke dokumenteret og derfor anbefalede Sundhedsstyrelsen, at forbrugere generelt undlader at anvende e-cigaretter indendørs og tæt på børn og gravide.

På baggrund af Sundhedsstyrelsens udtalelser vurderede Forbrugerombudsmanden, at der ikke var grundlag for at markedsføre e-cigaretter uden nikotin som et langt sundere alternativ end traditionelle cigaretter, uden gener for rygere og andre, da udsagnenes rigtighed ikke kunne dokumenteres. Forbrugerombudsmanden fandt desuden, at udsagnet ”ingen passiv rygning” vildledte forbrugerne, da udsagnet – uanset om dette var faktuelt korrekt – blev givet på en måde, så forbrugerne kunne få indtryk af, at der ikke var negative konsekvenser ved at anvende e-cigaretter.

På den baggrund fandt Forbrugerombudsmanden, at annonceteksten i tilbudsavisen var vildledende og i strid med markedsføringslovens § 3, stk. 1 og stk. 3. Forbrugerombudsmanden indskærpede reglernes overholdelse overfor supermarkedskæden, hvorfor fremtidige lignende overtrædelse vil blive anset for en skærpende omstændighed.