Sag


18/08053

  • 5
  • 6
  • 10
  • 4

Manglende oplysninger om konkurrence var vildledende

En virksomhed afholdte to konkurrencer med henblik på at indhente samtykke til at modtage markedsføring. Virksomheden oplyste ikke den planlagte varighed af konkurrencerne. Den manglende information sammenholdt med konkurrencernes meget lange varighed vurderede Forbrugerombudsmanden var i strid med forbuddet mod at vildlede forbrugerne.

Forbrugerombudsmanden modtog en klage over to konkurrencer. Formålet med konkurrencerne var at indhente samtykke til at modtage markedsføring fra deltagerne. Klageren oplyste, at konkurrencerne havde været aktive i mere end et år, og at det ikke fremgik af konkurrencerne, hvornår præmierne ville blive trukket.

Virksomheden oplyste, at konkurrencerne havde haft en planlagt varighed på ca. tre måneder, men på grund af en fejl endte konkurrencerne med at have en varighed på 1½ år. Den ene af konkurrencerne havde endvidere været aktiv i mere end et år efter den sidste præmie var blevet trukket.

Da virksomheden ikke oplyste om konkurrencernes planlagte varighed sammenholdt med konkurrencernes meget lange varighed, og da det fremstod som om, at deltagerne fortsat havde mulighed for at vinde, efter den sidste præmie var blevet trukket, vurderede Forbrugerombudsmanden, at virksomheden havde handlet i strid med forbuddet mod at vildlede forbrugerne.

Forbrugerombudsmanden vurderede også, at samtykkerne indhentet i konkurrencerne ikke levede op til reglerne for et gyldigt samtykke til markedsføring efter markedsføringslovens § 10, stk. 1, da det ikke var tilstrækkeligt klart, at forbrugeren ved at deltage i konkurrencerne gav samtykke til at modtage markedsføring. Virksomheden kunne derfor ikke anvende de indhentede samtykker til markedsføring.

Forbrugerombudsmanden indskærpede reglerne over for virksomheden.