Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
12/15501

Lovgivning

  • 3
  • 14a

Manglende og vildledende kreditoplysninger udløste en bøde på 100.000 kr.

En kreditgiver overtrådte markedsføringslovens § 14a, fordi de lovpligtige kreditoplysninger ikke blev vist på fremtrædende måde. Desuden var markedsføringen af renten vildledende.

En kreditgiver markedsførte på forsiden af sin hjemmeside forbrugerkreditter på op til 100.000 kr. med angivelse af ”Rente fra 7,8 % (ÅOP fra 9,5 %)”. Det blev ikke oplyst hvilken rente, der var tale om, og at højeste rente i rentespændet var 22,8 %.

Hvis forbrugeren kørte cursoren henover tallet ”7,8 % ” blev følgende oplyst: ”Årlig nominel rente 8,08 %, Lån i alt 104.000 kr., omk. 4.000 kr., Udbetalt beløb 100.000 kr. Over 120 mdr./via BS”. Kreditoplysningerne blev således ikke givet umiddelbart synligt, mens andre af de i § 14a, stk. 2, krævede standardoplysninger slet ikke blev angivet.

Derudover blev der på hjemmesidens første side markedsført forbrugerkreditter på op til 50.000 kr. med et beregningsfelt, hvor forbrugeren kunne vælge løbetid og kreditbeløb, hvorefter den månedlige ydelse blev oplyst. Oplysningerne om ÅOP, debitorrenten, kreditomkostningerne blev ikke vist umiddelbart synligt i beregneren, idet forbrugeren skulle scrolle ned for at se oplysningerne. Det blev slet ikke oplyst i beregneren, hvorvidt renten var variabel, fast eller begge dele, samt hvilket beløb forbrugeren samlet skulle betale tilbage.

Fra hjemmesidens første side kunne forbrugeren vedrørende lån op til 100.000 kr. klikke på knappen ”Beregn lån”, hvorved der fremkom en ny side ”Beregn online – og få et godt overblik”. Her kunne forbrugeren indtaste lånebeløb og løbetid, hvorefter der blev givet de i § 14a, stk. 2, nævnte standardoplysninger - på nær oplysningen om, hvorvidt debitorrenten var variabel eller fast, samt oplysningen om, hvad der samlet skulle betales tilbage.

Ved Retten i Glostrup blev kreditgiveren dømt til at betale en bøde på 100.000 kr. Retten lagde blandt andet vægt på karakteren og grovheden af overtrædelserne – herunder at der var sket overtrædelse af både § 14a og § 3, at det havde foregået i over et år, og at der var tale om professionel udlånsvirksomhed af betydeligt omfang.

Der var ikke i sagen fremkommet oplysninger om fortjenesten eller markedsføringsomkostningerne, og ansøgning via hjemmesiden var ikke den eneste måde, hvorpå kreditgiveren solgte kreditter. Bøden blev derfor fastsat skønsmæssigt af retten.