Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
13/01990

Lovgivning

  • 3

Kampagner, der havde til formål at sælge abonnementer var vildledende, fordi de fremstod som uforpligtende konkurrencer.

Tre konkurrencer på nettet var i virkeligheden vildledende abonnementsfælder. Firmaet som stod bag blev af Retten på Frederiksberg idømt en bøde på 80.000 kr.

Et firma, som ville sælge forbrugerne VIP-klub-abonnementer til sin hjemmeside, lagde i 2012 tre kampagner ud på internettet, som fremstod som konkurrencer.

Af konkurrencernes overskrifter fremgik, at forbrugerne kunne vinde henholdsvis et rejsegavekort, en iPhone og en valgfri præmie. Ifølge konkurrenceteksten, skulle forbrugerne blot indtaste deres navn og kontaktoplysninger og trykke på ”Deltag”, for at få mulighed for at vinde præmien.

Nederst på konkurrencernes forside stod der med sidens mindste tekststørrelse, at forbrugerne samtidig blev tilmeldt et betalingsabonnement.

Hvis forbrugerne klikkede på et link til konkurrencebetingelserne, stod der, at de ved at deltage i konkurrencen også fik et prøvemedlemskab af firmaets VIP-klub for 0 kroner i 7 dage.

Først et godt stykke nede i betingelserne efter en række mindre væsentlige informationer blev det oplyst, at abonnementet løb videre efter prøveperiodens udløb og kostede 199 kroner om måneden.

Retten på Frederiksberg fandt, at firmaet bag konkurrencerne havde overtrådt vildledningsforbuddet i markedsføringslovens § 3, stk. 1 og 2, fordi kampagnernes opsætning og ordvalg mere eller mindre skjulte over for læseren, at der blev indgået en abonnementsaftale. Bøden blev fastsat til en skønnet fortjeneste på 80.000 kr.