Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
15/09227

Lovgivning

  • 1
  • 3

Det skal fremgå om en virksomhed indhenter tilbud fra jurister eller advokater

Forbrugerombudsmanden påpegede over for en formidlingsvirksomhed, at det skulle fremgå af deres markedsføring, at der blev indhentet tilbud fra både jurister og advokater, og at det skulle fremgå af det tilbud, som forbrugeren modtog, om den erhvervsdrivende var advokat eller jurist. Sagen blev afsluttet med et tilsagn.

Forbrugerombudsmanden modtog en klage over en formidlingsvirksomheds markedsføring. Formidlingsvirksomheden fungerede som kontaktled mellem forbrugere og forskellige professionsudøvere herunder advokater, jurister, revisorer og bogholdere.

Efter markedsføringslovens § 1 skal erhvervsdrivende udvise god markedsføringsskik under hensyntagen til forbrugere, erhvervsdrivende og almene samfundsinteresser.

Efter markedsføringslovens § 3 må erhvervsdrivende ikke anvende vildledende eller urigtige angivelser eller udelade væsentlige informationer, hvis det er egnet til mærkbart at forvride forbrugernes eller andre erhvervsdrivendes økonomiske adfærd.

Forbrugerombudsmanden vurderede, at markedsføringen muligvis var i strid med markedsføringslovens §§ 1 og 3. Formidlingsvirksomheden havde oplyst, at de gerne hørte Forbrugerombudsmandens forslag til ændringer af deres markedsføring, og sagen blev derfor afsluttet med et tilsagn, hvori den erhvervsdrivende forpligtede sig til at tilrette sin markedsføring, så det klart og tydeligt fremgik, at der blev indhentet tilbud fra både jurister og advokater, og om et tilbud er fra en advokat eller en jurist.