Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
14/03371

Lovgivning

  • 3

Brug af udsagnet "gratis" i en kampagne var i strid med loven

Det var i strid med vildledningsforbuddet, at en spiludbyder tilbød gratis spins, men samtidig forringede chancen for at vinde en gevinst.

En spiludbyder reklamerede for, at forbrugerne kunne få op til 100 gratis spins, hvis de indskød minimum 25 kr. i spillet.

Imidlertid kunne forbrugerne først hæve deres gevinst, bonus og afledte gevinster, når de havde omsat indskud og bonusbeløb 15 gange. Dette omsætningskrav gjaldt kun i kampagneperioden.

Virksomheden havde oplyst, at forbrugerne ikke kunne hæve deres gevinst, når de stoppede spillet før gennemspilskravet var indfriet, hvis den samlede sum var højere end det af forbrugeren oprindeligt indskudte beløb.

Det var Forbrugerombudsmandens opfattelse, at de forbrugere, som havde indskudt penge på Casino kontoen i kampagneperioden, havde købt en chance for at vinde en gevinst.

EU-Kommissionen har udstedt en uofficiel vejledning til direktivet om urimelig handelspraksis.

Vejledningen fastslår i pkt. 3.4.5., at bestemmelserne i bilagets punkt 20 ikke er til hinder for, at en erhvervsdrivende benytter ordet ”gratis”, når kunden er nødt til at købe andre varer (af ”køb 2 og betal for 1”-typen), når den samlede pris oplyses tydeligt, og den erhvervsdrivende ikke forsøger at få sine udgifter til det gratis produkt dækket ved at forringe kvaliteten eller sammensætningen af de varer, der skal betales for, eller ved at forhøje prisen på de varer, der skal betales for.

En lovlig anvendelse af ”gratis” udsagnet forudsatte derfor, at chancen for at vinde en gevinst ikke var forringet.

Forbrugerombudsmanden fandt, at chancen for at vinde en gevinst var forringet, fordi forbrugerne ikke kunne hæve deres gevinst, hvis de stoppede spillet, før gennemspilskravet var indfriet, og den samlede sum af forbrugernes indskudte beløb og gevinst var højere end det af forbrugeren oprindeligt indskudte beløb.

Det var derfor Forbrugerombudsmandens opfattelse, at anvendelse af udsagnet ”gratis” i markedsføringen var vildledende i strid med markedsføringslovens § 3, stk. 1, samt punkt 20 i bilaget til bekendtgørelse om urimelige markedsføring i forbrugerforhold, fordi de gratis spins reelt ikke var gratis, da chancen for at vinde var forringet.