Afgørelse

Sagsnummer
18/06954, 18/06984, 18/08013 og 18/16508

Lovgivning

  • Markedsføringsloven 2017 - gældende
  • 5

Bøder til fire virksomheder for vildledende spar-budskaber om fyrværkeri

Virksomhederne havde vildledt med udtrykket ”introduktionspris” og med sammenligninger med normalpris og vejledende pris.

I december 2017 markedsførte virksomhederne bl.a. følgende:

  • Et ”powerblock-batteri” til 359 kroner med en besparelse på 240 kroner i forhold til en normalpris på 599 kroner.
  • Et ”kombinationsbatteri” til ”introduktionspris 399 kroner”, selv om batteriet ikke efterfølgende blev solgt til en anden, højere pris.
  • Et ”Japansk kombinationsbatteri” til 999 kr. Normalprisen var oplyst til 1.998 kr., og annoncen indeholdt udsagnet ”HALV PRIS”
  • En ”mega festfontæne” med angivelse af ”Vejl. pris 199,-. Tilbud 99,- spar 50%”, selv om produktet ikke blev solgt af andre på markedet.

Det er vildledende i strid med markedsføringslovens § 5, sammenholdt med § 8, at markedsføre fyrværkeri som tilbud, hvor før- og nu-priser indgår. Ifølge Forbrugerombudsmandens retningslinjer for prismarkedsføring skal varer have været solgt til en normalpris i en længere periode, før de kan markedsføres med en tilbudspris. For sæsonvarer er en længere periode minimum 4 uger. Det er dog ikke muligt for fyrværkeri, da det kun må sælges i perioden 15. – 31. december.

For så vidt angår udtrykket ”introduktionspris” giver dette forbrugeren indtryk af, at der er tale om en særlig lav pris, der gælder i en begrænset periode, hvorefter prisen bliver sat op, og at forbrugeren således skal ”slå til” hurtigt for at få produktet til denne særlig fordelagtige pris.

Virksomheden argumenterede med, at produktet ville blive solgt til en højere pris i næste års fyrværkerisæson. Efter Forbrugerombudsmandens opfattelse kunne det dog ikke berettige til anvendelse af udtrykket ”introduktionspris”, at produktet ville blive solgt til en højere pris et helt år efter.

For så vidt angik sammenligningen med en vejledende pris gælder det ifølge Forbrugerombudsmandens retningslinjer for prismarkedsføring, at virksomheder kun må anvende besparelsesudsagn i forhold til denne, hvis den vejledende pris er markedsprisen for produktet. I modsat fald sparer forbrugeren ikke noget.

Virksomheden gjorde gældende, at det ikke var vildledende at sammenligne med den vejledende pris, fordi virksomheden havde fundet nogle fyrværkeri-produkter til salg hos konkurrenter, som efter virksomhedens opfattelse var præcis de samme med hensyn til bl.a. krudtmængde og varenummer, men som blev solgt under et andet brand. Hertil anførte Forbrugerombudsmanden, at et produkt er andet end blot dets fysiske indhold – det er fx også brandet. Det var derfor Forbrugerombudsmandens opfattelse, at prissammenligningen var vildledende.

De fire virksomheder vedtog bødeforelæg på henholdsvis 15.000 kr., 20.000 kr., 35.000 kr. og 75.000 kr.