Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
12/15500

Lovgivning

  • 14a
  • 3

Bøde på 100.000 kr. for manglende og vildledende kreditoplysninger

En kreditgiver overtrådte markedsføringslovens § 14 a, fordi de lovpligtige kreditoplysninger ikke blev vist på fremtrædende måde og en enkelt oplysning helt manglede. Markedsføringen af renten var derudover vildledende.

En kreditgiver markedsførte på første side af sin hjemmeside forbrugerkreditter på op til 250.000 kr. med angivelse af ”Rente fra 7,8 %”. Der blev ikke samme sted umiddelbart synligt i form af et repræsentativt eksempel angivet de standardoplysninger, som kræves i markedsføringslovens § 14 a, stk. 2.

Derudover blev der på forsiden markedsført forbrugerkreditter på op til 50.000 kr. med en beregningsfunktion, hvor forbrugeren kunne vælge løbetid og kreditbeløb og få vist den månedlige ydelse. Derimod blev der ikke samme sted angivet debitorrenten, hvorvidt debitorrenten var fast eller variabel eller begge dele, samlede omkostninger, ÅOP og det samlede beløb, som skulle betales tilbage.

Forbrugerombudsmanden mente, at markedsføringen udgjorde en overtrædelse af markedsføringslovens  § 14 a. Derudover var markedsføringen af renten vildledende i strid med markedsføringslovens § 3, fordi det ikke blev angivet, at det var den pålydende rente, som blev vist, og at den højeste rente i rentespændet var 22,8 %. På den baggrund blev kreditgiveren politianmeldt.

Ved Retten i Glostrup blev kreditgiveren dømt til at betale en bøde på 100.000 kr. Retten lagde blandt andet vægt på karakteren og grovheden af overtrædelserne herunder, at der var sket overtrædelse af både § 14 a og § 3, at det havde foregået i over et år, og at der var tale om professionel udlånsvirksomhed af betydeligt omfang. Endvidere blev det tillagt vægt, at der var tale om manglende kreditoplysninger på forsiden af hjemmesiden. De manglende oplysninger - på nær oplysningen, om hvad der samlet skulle betales tilbage – kunne dog findes på de underliggende sider - ”et klik væk”.

Der var ikke i sagen fremkommet oplysninger om fortjenesten eller markedsføringsomkostningerne, og ansøgning via hjemmesiden var ikke den eneste måde, hvorpå kreditgiveren solgte kreditter. Bøden blev derfor fastsat skønsmæssigt af retten.