Afgørelse

Sagsnummer
19/13046

Lovgivning

  • 5
  • 6
  • 10
  • Markedsføringsloven 2017 - gældende
  • 4

Alarmselskab vildledte forbrugere

Et alarmselskab vildledte i flere tilfælde forbrugere i hhv. en telefonsamtale og i en husstandsomdelt reklame. Derudover rettede alarmselskabet uanmodet henvendelse til fire forbrugere. Forbrugerombudsmanden po-litianmeldte alarmselskabet, og sagen endte med, at alarmselskabet vedtog en udenretlig bøde for overtrædelserne på 60.000 kr.

Alarmselskabet blev politianmeldt for:

  • At have vildledt i en hustandsomdelt reklame, som blev omdelt til i hvert fald én person i området omkring Brøndby Nord Vej i Brøndby. Som begrundelse for at tilbyde et gratis sikkerhedstjek fremgik det af reklamen i strid med sandheden, at der havde været en del indbrud/utryghed i området de seneste dage.
  • At have ringet til en forbruger uden forbrugerens samtykke og vildledt forbrugeren ved i strid med sandheden at oplyse, at alarmselskaber havde fået tilladelse af Rigspolitiet til at ringe til alle borgere i postnummeret, fordi ”østbander” var ved at rasere området, og borgerne derfor kunne have brug for en alarm.
  • I to tilfælde at have overtrådt forbrugeraftalelovens forbud mod dørsalg.
  • At have sendt elektronisk markedsføring via Facebook Messenger til en forbruger uden forbrugerens samtykke.   

Sagen endte med, at alarmselskabet vedtog en udenretlig tillægsbøde på 60.000 kroner for overtrædelserne.