Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
13/14124

Lovgivning

  • 3

Bøde på 35.000 kroner i abonnementsfældesag

En virksomhed vildledte forbrugerne ved at tilbyde en gratis vareprøve på slankepiller, der viste sig at være en dyr abonnementsaftale. Forbrugerombudsmanden politianmeldte virksomheden for vildledende markedsføring, og sagen endte med, at virksomheden betalte en bøde på 35.000 kroner.

Virksomheden annoncerede på egen hjemmeside med en gratis vareprøve på slankepiller. Markedsføringen gav indtrykket af, at forbrugerne kunne prøve pillerne uden betaling eller yderligere forpligtelser.

Det fremgik imidlertid nederst i aftalevilkårene, at forbrugerne ved at bestille vareprøven indgik en løbende abonnementsaftale på slankepillerne til 800 kroner om måneden. Det fremgik endvidere, at forbrugerne ville blive opkrævet 800 kroner for vareprøven, hvis de ikke ”fortrød” abonnementsaftalen inden 14 dage.

Forbrugerombudsmanden modtog mange klager fra forbrugere over, at de havde modtaget en regning på 1.600 kroner for vareprøven og en månedspakke. Forbrugerne oplyste, at de ikke var klar over, at de havde indgået en løbende abonnementsaftale.

Ifølge markedsføringslovens § 3 må erhvervsdrivende i deres markedsføring ikke anvende vildledende eller urigtige angivelser eller udelade væsentlige informationer. Hvis en erhvervsdrivende skjuler væsentlige oplysninger eller præsenterer dem på en uklar, uforståelig, dobbelttydig eller i øvrigt uhensigtsmæssig måde, anses det som en ”udeladelse af væsentlig information”, hvilket er i strid med markedsføringslovens § 3.

Forbrugerombudsmanden politianmeldte virksomheden for vildledende markedsføring, hvilket resulterede i en bøde til virksomheden på 35.000 kroner. Virksomheden stoppede endvidere inddrivelsen af kravene mod forbrugerne.