Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
2004-11122/5-108

Lovgivning

  • 1
  • 3

Markedsføringskampagne om invaliditet

En markedsføringskampagne rettet mod unge udformet som personligt brev på postkort var i strid med god markedsføringsskik, kampagnen var derimod ikke omfattet af vildledningsbestemmelsen.