Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
1999-989/5-480

Lovgivning

  • 1

Erhvervsdrivendes gaver i anledning af prinsefødslen

I forbindelse med en prinsefødsel udsendte en række erhvervsdrivende pressemeddelelser om de gaver, de havde givet den nye prins. Forbrugerombudsmanden udtalte, at man ved denne type markedsføring skal iagttage reglerne i ”Retningslinjer for markedsføringsmæssig brug af portrætbilleder og andre personlige kendetegn”.

I anledning af prinsefødslen i kongehuset omtalte dagspressen, at erhvervsdrivende i betragteligt omfang sendte gaver til den nye prins.

Samtidig sendte de erhvervsdrivende pressemeddelelser til aviserne om gaven for at skilte med gavmildheden over for den nyfødte prins. Forbrugerombudsmanden udsendte en pressemeddelelse, hvor han mindede erhvervslivet om, at man ikke uden videre kan bruge portrætter af andre mennesker til at reklamere for sig selv eller sit produkt, og at det samme gælder, hvis der bruges andre personlige kendetegn end billeder.

Forbrugerombudsmanden henviste i den forbindelse til »Retningslinjer for markedsføringsmæssig brug af portrætbilleder eller andre personlige kendetegn«, som blev udarbejdet i 1987.

Af retningslinjerne fremgår bl.a., at der i reklamer ikke uden tilladelse må afbildes eller refereres til personlige kendetegn, herunder navne, på en måde, der er egnet til at give indtryk af en personlig anbefaling.

Hvis erhvervslivet ikke fulgte disse de simple krav i retningslinjerne, fandt Forbrugerombudsmanden, at der ville være tale om en klar overtrædelse af god markedsføringsskik efter markedsføringslovens § 1. Forbrugerombudsmanden indskærpede endvidere, at udsendelse af pressemeddelelser også er et led i en virksomheds samlede markedsføring, og at retningslinjerne derfor også gjaldt for virksomhedernes pressemeddelelser.