Afgørelse

Sagsnummer
16/11638

Lovgivning

  • 4

Det var ikke i strid med god skik at sende regninger til forbrugerne som B-post

Efter Forbrugerombudsmandens opfattelse var det ikke i strid med god erhvervsskik, at forbrugerne modtog deres regninger som B-post, da der i det konkrete tilfælde var rimelig tid til at overholde betalingsfristen.

Forbrugerombudsmanden modtog en klage over, at en erhvervsdrivende havde sendt en orientering ud til sine kunder om, at de fremover ville få tilsendt deres regninger som B-post. Klageren var af den opfattelse, at forbrugerne dermed kunne risikere at modtage regningerne sent i forhold til betalingsfristen. Samtidig fik forbrugerne besked om, at de selv var forpligtede til at hente deres regninger elektronisk på den erhvervsdrivendes hjemmeside hver måned på en ikke nærmere fastsat dato.

Efter Forbrugerombudsmandens opfattelse var det ikke er i strid med god erhvervsskik, at forbrugerne modtog regninger som B-post, da de konkrete omstændigheder medførte, at forbrugerne fortsat modtog regningerne i rimelig tid inden betalingsfristen.

Dog bemærkede Forbrugerombudsmanden, at den erhvervsdrivende burde sende en mail til forbrugerne, når deres regninger var tilgængelig på hjemmesiden, så kunderne ikke skulle lede forgæves efter regningerne.