Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
14/00423

Lovgivning

  • 1

Rejsebureauet – og ikke flyselskabet – var forbrugerens aftalepart og derfor ansvarlig for forbrugerens tab

Et rejsebureau påstod, at aftalen om køb af flybilletter var indgået mellem forbrugeren og flyselskabet. Rejsebureauet afviste derfor forbrugerens erstatningskrav som følge af flyselskabets konkurs. Forbrugerombudsmanden gik ind i sagen på vegne af forbrugeren og fik medhold i sagen i Østre landsret i 2015. Østre Landsret fandt, at forbrugeren med rette måtte gå ud fra, at aftalen var indgået direkte med rejsebureauet.