Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
08/06708

Lovgivning

  • 1

Gebyr ved personbefordring i tog

I en sag om et transportselskabs opkrævning af kontrolafgifter udtalte Forbrugerombudsmanden, at man ikke burde udstede kontrolafgifter til passagerer, der over for togpersonalet kunne påvise, at automaterne på stationerne ikke virkede, og som derfor ved en enkelt klage til selskabet ville slippe for afgiften.

En sag i dagspressen satte fokus på, om det var lovligt, at et transportselskab, der stod for personbefordring, opkrævede gebyrer af passagerer, når der på grund af svigt ved billetautomater ikke var indløst billet til en tur med toget på tværs af landsdelene.

Den konkrete sag rejste problemstillingen, om en rejsende, der ikke havde billet, kunne opkræves en kontrolafgift på 600 kr., et ekspeditionsgebyr på 40 kr. for udstedelse af billet eller blot billettens pris i en situation, hvor der ville ske billetkontrol i toget.

Transportselskabet havde ret til at opkræve gebyrer og kontrolafgifter for manglende billet, men det var Forbrugerombudsmandens opfattelse, at det ikke burde være sådan, at man udstedte kontrolafgifter til passagerer, som derefter ved en enkelt klage ville kunne undgå at betale afgifterne, fordi automaterne på stationerne ikke virkede. Det ville være unødigt formelt, hvis en kunde skulle klage skriftligt, hvis vedkommende over for togpersonalet kunne påvise, at det ikke har været muligt at købe en billet på afrejsestationen.

Forbrugerombudsmanden tog derfor kontakt til transportselskabet.

Transportselskabet erklærede sig enig i Forbrugerombudsmandens synspunkt og oplyste, at togpersonalet i denne situation solgte den rejsende en billet uden ekstra omkostninger.

På baggrund af transportselskabets svar, lagde Forbrugerombudsmanden endvidere til grund, at transportselskabets administration af reglerne for opkrævning af kontrolgebyrer og tillæg samt klagevejledning byggede på en instruks til togpersonalet, og at de kriterier og fremgangsmåder, som transportselskabet benyttede sig af, baserede sig på saglige og rimelige hensyn.

Forbrugerombudsmanden foretog sig herefter ikke yderligere i anledning af sagen.