Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
08/06708

Lovgivning

  • 1

Gebyr ved personbefordring i tog

I en sag om et transportselskabs opkrævning af kontrolafgifter udtalte Forbrugerombudsmanden, at man ikke burde udstede kontrolafgifter til passagerer, der over for togpersonalet kunne påvise, at automaterne på stationerne ikke virkede, og som derfor ved en enkelt klage til selskabet ville slippe for afgiften.