Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
13/13378

Lovgivning

  • 1

Teleselskabs byrdefulde vilkår skulle fremhæves overfor forbrugeren

Spærring af forudbetalt forbrug, som ”fri tale” og ”fri sms” ved opnået saldomaksimum på telefonabonnement, var et væsentligt og byrdefuldt vilkår og skulle derfor fremhæves ved forbrugerens oprettelse af saldokontrol på selvbetjeningsside.

En forbruger havde tegnet et telefonabonnement, der inkluderede fri tale, fri sms og 2 GB data. Forbrugeren havde derudover oprettet en saldokontrol på 350 kr. Ved opnået saldomaksimum blev forbrugerens abonnement midlertidigt spærret indtil den 1. i næste måned. Spærringen omfattede også det forudbetalte forbrug, der var inkluderet i abonnementet.

Forbrugerombudsmanden fandt, at der var tale om et væsentligt og byrdefuldt vilkår, der derfor skulle fremhæves overfor forbrugeren ved forbrugerens oprettelse af saldokontrol på selvbetjeningssiden.

Markedsføring af teleudstyr og teletjenester må efter Forbrugerombudsmandens retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet således ikke mangle væsentlige oplysninger, indeholde uklarheder eller angivelser, der er egnet til at vildlede forbrugeren om ydelsernes anvendelighed, tilbuddets fordelagtighed mv. Dette følger ligeledes af den erhvervsdrivendes loyale oplysningspligt.

Det var derfor ikke tilstrækkeligt, at teleselskabet, i forbindelse med forbrugerens oprettelse af saldokontrol på forbrugerens selvbetjeningsside, oplyste, at abonnementet ville blive lukket, når beløbsgrænsen var nået.

Teleselskabet rettede herefter selvbetjeningssiden, så det nu fremgår, at lukningen vil omfatte enhver form for forbrug, herunder forudbetalt forbrug og forbrug som ikke takseres.