Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
2000-4052/5-97

Lovgivning

  • 3

Internetabonnement - "Ubegrænset forbrug" til fast pris

Forbrugerombudsmandens opmærksomhed blev henledt på en større dansk internetudbyder, der tilbød internetadgang med høj hastighed, mulighed for at være online 24 timer i døgnet, ingen minuttakst og fri trafik (ubegrænset download), alt sammen til en fast abonnementspris på 395 kr. pr. måned.

Ved en nærlæsning af aftalevilkårene måtte man imidlertid konstatere, at adgangen ikke var helt så fri, som der blev givet indtryk af i markedsføringen. Udbyderen tog nemlig langt nede i vilkårene et forbehold for så vidt angik de kunder, der »trafikbelastede nettet i en sådan grad, at det i forhold til den brede kundegruppe kunne karakteriseres som misbrug«. I så fald risikerede man at få lukket sin internetadgang.

Forbrugerombudsmanden tilkendegav over for selskabet, at der efter hans opfattelse var tale om en vildledende markedsføring, jf. markedsføringslovens § 2, stk. 1 [nu § 3], idet der ikke var overensstemmelse mellem det produkt, man blev tilbudt, og det produkt man rent faktisk fik. Selskabet kunne ikke på den ene side tilbyde en fri og ubegrænset adgang til internettet, et tilbud, der efter Forbrugerombudsmandens opfattelse måtte antages primært at appellere til storforbrugere, og så på den anden side lukke abonnementet, hvis man benyttede sig af denne frie og ubegrænsede adgang.

Forbrugerombudsmanden kritiserede endvidere selve forbeholdet for at være urimeligt og uigennemskueligt, idet det var umuligt for forbrugerne at vide noget om, hvornår de befandt sig i en »misbrugssituation«. Den vurdering var ifølge vilkårene subjektiv, og kunderne kunne ikke klage over selskabets vurdering.

Selskabet meddelte kort tid efter Forbrugerombudsmanden, at man havde valgt at fjerne det pågældende forbehold, som i øvrigt endnu aldrig var blevet håndhævet.