Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
09/07526

Lovgivning

  • 1

En forbruger blev krediteret 900 kr. efter fejltaksering

Et teleselskab krediterede på baggrund af Forbrugerombudsmandens henvendelse en forbruger 900 kr., efter en spiludbyder havde lavet en fejltaksering. På baggrund af henvendelsen bad teleselskabet spiludbyderen stramme op på deres håndtering af kundehenvendelser.

Flere måneder efter at klager havde købt et spil over internettet, modtog klager en reklame SMS fra spiludbyderen. Af denne SMS fremgik det, at klager var tilmeldt 3 spil af 30 kr. pr. måned gennem spiludbyderens klub.

Klager foretog sig ikke noget på baggrund af SMS’en, men konstaterede efterfølgende, at telefonregningen steg voldsomt og kontaktede derfor udbyderen af spillet. Her blev klager bedt om at forevise nærmere dokumentation af opkrævningerne, men på trods af e-mail-korrespondance med selskabet, fik klager ikke krediteret beløbet og klagede derfor til Forbrugerombudsmanden.

Forbrugerombudsmanden forelagde klagen for klagers teleselskab, som efterfølgende undersøgte sagens nærmere.

Teleselskabet fandt, at der var tale om en fejltaksering fra spiludbyderens side, og at klager derfor ikke skulle have været opkrævet det pågældende beløb.

Klager blev krediteret beløbet, og som følge af sagsforløbet bad teleselskabet spiludbyderen om at stramme op på deres håndtering af kundehenvendelser.