Afgørelse

Sagsnummer
15/07679

Lovgivning

  • 3, stk. 1

Det var ikke i strid med god skik, at forbrugere ikke kunne betale via regning

Efter Forbrugerombudsmandens opfattelse var det ikke i strid med god markedsføringsskik, at en kunde hos et teleselskab ikke kunne betale via regning, da teleselskabet stillede andre betalingsmuligheder til rådighed for kunden, og da kunden havde adgang til elektroniske regninger og forbrugsspecifikationer på teleselskabets hjemmeside.

Forbrugerombudsmanden modtog en klage over, at en restance til et teleselskab alene kunne betales med dankort.

Af teleselskabets vilkår fremgik, at teleselskabet ikke udsendte regninger, men at kunderne kunne se elektroniske regninger og forbrugsspecifikationer på teleselskabets hjemmeside. Det fremgik samtidig, at kunderne havde mulighed for at betale via netbankoverførsel, via indbetaling med betalingskort og via betalingsservice.

Efter Forbrugerombudsmandens opfattelse var det ikke er i strid med god markedsføringsskik, at kunden ikke kunne betale via en fysisk regning, da teleselskabet stillede flere andre betalingsmuligheder til rådighed for kunden, og da kunden havde adgang til elektroniske regninger og forbrugsspecifikation på selskabets hjemmeside.

Der var således efter Forbrugerombudsmandens opfattelse ikke tale om fordringshavermora, da kunden havde flere muligheder for at betale restancen.