Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
15/07612

Lovgivning

  • 6

Virksomhed ikke straffet for underleverandørs udsendelse af spam

Virksomhed havde ikke handlet uagtsomt i forbindelse med underleverandørs udsendelse af ca. 10.000 uanmodede mails i virksomhedens navn og kunne derfor ikke straffes for det. Udsendelsen skete som følge af en menneskelig fejl hos samarbejdspartneren.

En virksomhed kontaktede Forbrugerombudsmanden i august 2015 og oplyste, at en underleverandør ved en fejl havde udsendt ca. 10.500 mails på vegne af virksomheden med markedsføring til personer, som ikke på forhånd havde givet samtykke til at modtage sådanne mails.

Det fremgik af virksomhedens redegørelse, at udsendelsen var sket som følge af en menneskelig fejl hos underleverandøren, hvor forskellige dataoplysninger blev sammenblandet. Virksomheden oplyste også, at de havde samarbejdet med underleverandøren om at klarlægge forløbet og sikre, at lignende ikke skete igen. Virksomheden oplyste videre, at de ville undersøge, om de kunne foretage yderligere stramninger over for underleverandører.

Det var Forbrugerombudsmandens vurdering, at udsendelsen af mailsene var en overtrædelse af forbuddet mod spam i markedsføringslovens § 6, stk. 1. Det var dog samtidig Forbrugerombudsmandens vurdering, at virksomheden ikke havde handlet uagtsom, hvilket er en forudsætning for at overtrædelsen er strafbar. Forbrugerombudsmanden lagde vægt på, at virksomheden havde instrueret underleverandøren i, hvordan dataoplysningerne skulle behandles, og at overtrædelsen ikke var sket, hvis underleverandøren havde fulgt instruktionerne.

Ud fra en konkret vurdering valgte Forbrugerombudsmanden ikke at foretage videre over for underleverandøren.