Afgørelse

Sagsnummer
15/09442

Lovgivning

  • 6

”Velkommen til kommunen”-pakke via e-boks ikke lovlig uden samtykke

Ikke lovligt for en kommune at sende en e-mail i e-boks uanmodet til nye borgere i kommunen indeholdende link til en velkomstpakke, da velkomstpakken måtte anses for markedsføring af lokale erhvervsdrivende.

En kommune bad Forbrugerombudsmanden tage stilling til, om de uanmodet kunne sende en e-mail til nye borgere i kommunen med link til en velkomstpakke. Pakken indeholdt blandt andet informationer om byen, fribilletter til en række oplevelser i byen og informationer om nogle af byens erhvervsdrivende. Pakken havde hidtil været sendt til nye borgere med posten, men kommunen ønskede at overgå til at sende den via en e-mail til borgernes e-boks.

Forbrugerombudsmanden oplyste, at indholdet af velkomstpakken måtte anses for at være markedsføring af erhvervsdrivende i kommunen. Forbrugerombudsmanden lagde vægt på, at de erhvervsdrivende fremstod med navn og logo, ligesom de hver især fik tildelt en underside i velkomstpakken med beskrivelse af den erhvervsdrivende, link til hjemmeside, kontaktinformationer m.v.

Forbrugerombudsmanden vurderede, at e-mailen ville være omfattet af forbuddet mod spam i markedsføringslovens § 6, stk. 1, og kommunen kunne derfor ikke lovligt sende e-mailen til nye borgere uden forudgående samtykke.