Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
12/11346

Lovgivning

  • 6
  • 6
  • Forbrugeraftaleloven 2004 - ophævet

Et teleselskab betalte en bøde på 50.000 kroner for ulovligt telefonsalg til ikke-erhvervsdrivende foreninger og enkeltmandsvirksomheder

Et teleselskab havde foretaget uanmodet telefoniske henvendelser med henblik på tilbud på mobilabonnementer til ikke-erhvervsdrivende foreninger samt enkeltmandsvirksomheder, som havde frabedt sig henvendelser. Det er i strid med lovgivningen. Selskabet valgte derfor at vedtage en udenretlig bøde på 50.000 kr.

Forbrugerombudsmanden modtog klager over, at et teleselskab havde ringet til repræsentanter fra foreninger og klubber uden erhvervsmæssig aktivitet for at sælge mobilabonnementer. Ifølge forbrugeraftalelovens § 6, stk. 1, må virksomheder ikke ringe til ikke-erhvervsdrivende foreninger så som ikke-professionelle sportsklubber med henblik på salg, medmindre de forudgående har givet samtykke til det. Reglen gælder også, selvom foreningen eller klubben er registreret i CVR-registret.

Teleselskabet havde også ringet til en ejer af en enkeltmandsvirksomhed, selv om ejeren havde frabedt sig at blive kontaktet. Markedsføringslovens § 6, stk. 3 giver sådanne erhvervsdrivende ret til at frabede sig at blive kontaktet.
Forbrugerombudsmanden politianmeldte derfor selskabet september 2013.
Bøden blev fastsat på baggrund af, at teleselskabet samlet havde ringet til fem personer, at det fortsatte med at ringe til flere af personerne, selvom de havde frabedt sig det, og at Forbrugerombudsmanden tidligere havde indskærpet reglerne for telefonsalg over for teleselskabet.