Sag

Opdateret


15/08087

  • 6

Uanmodet udsendelse af spørgeskema til virksomheder var ikke tilladt

En tjeneste, hvor virksomheder kunne udbyde projekter til studerende, måtte ikke uden forudgående anmodning sende et spørgeskema til virksomheder. I spørgeskemaet skulle virksomhederne bl.a. svare på, hvilke opgaver de gerne ville have studerende til at udføre, og hvilken kommunikationsform de ville foretrække at anvende.

En tjeneste ønskede at sende et spørgeskema til virksomheder pr. e-mail, uden virksomhedernes forudgående samtykke. Virksomheder kunne via tjenesten udbyde projekter, hvor studerende kunne komme med forslag til løsning, pris for udførelse og tidshorisont på projekterne.

I spørgeskemaet ville virksomhederne blandt andet blive bedt om at svare på, hvilke opgaver de gerne ville have studerende til at udføre, og hvilken kommunikationsform virksomhederne ville foretrække at anvende overfor de studerende.

Det ville være gratis for virksomheder at oprette en profil og udbyde opgaver til de studerende på platformen, men platformen ville modtage en del af det beløb, som virksomhederne skulle betale de studerende for at udføre opgaverne.

Da platformen udbød tjenesteydelser på markedet, var det en privat erhvervsvirksomhed omfattet af markedsføringsloven, og da markedsføringslovens § 6, stk. 1, omfatter uanmodede henvendelser, der sendes med henblik på, at en virksomhed før eller siden kan afsætte sine ydelser til modtagerne, kunne spørgeskemaet ikke sendes uden virksomhedernes forudgående anmodning herom.