Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
16/03545

Lovgivning

  • 6

Uanmodede e-mails var ikke rene servicemeddelelser, men reklame

En virksomhed kunne ikke lovligt sende uanmodede e-mails til kunder om bl.a. serviceeftersyn, dækopbevaring og udløb af fabriksgaranti eller serviceaftale. Efter Forbrugerombudsmandens vurdering var de pågældende e-mails ikke rene servicemeddelelser, fordi formålet også var at reklamere for virksomheden og dens ydelser.

En virksomhed ønskede Forbrugerombudsmandens stillingtagen til, om den lovligt kunne sende fire uanmodede e-mails til kunder om bl.a. serviceeftersyn, dækopbevaring og udløb af fabriksgaranti eller serviceaftale.

I hver e-mail blev virksomhedens ydelser omtalt, og kunderne blev opfordret til at kontakte virksomhedens værkstedsteam.

På den baggrund vurderede Forbrugerombudsmanden, at de fire e-mails ville have en reklameeffekt for virksomheden, og at virksomheden havde en økonomisk interesse i, hvilke beslutninger kunderne traf på baggrund af de pågældende e-mails.

Det var derfor Forbrugerombudsmandens vurdering, at hovedformålet med de fire e-mails var at reklamere for virksomheden og dens ydelser, og at de pågældende e-mails ville blive sendt med henblik på afsætning af virksomhedens ydelser. Derfor kunne ingen af de fire e-mails betegnes som rene servicemeddelelser, som ikke kræver forudgående samtykke.