Afgørelse

Sagsnummer
18/05951

Lovgivning

  • 10

Tilbagekaldelse af samtykke til telefonsalg skal straks respekteres

En virksomhed ringede til forbrugere på Robinsonlisten for at sælge abonnementer på magasiner. Virksomheden kunne ikke fremlægge tilstrækkelig dokumentation for, at forbrugerne havde givet gyldigt samtykke til opkaldene, og allerede af den grund var opkaldene ulovlige. Derudover respekterede virksomheden ikke, at forbrugerne havde frabedt sig yderligere opkald.

En virksomhed, der solgte abonnementer på magasiner til forbrugere, havde ringet op til 7 forbrugere, der var tilmeldt Robinsonlisten i cpr-registeret. Virksomheden mente, at den trods Robinsonlisten gerne måtte ringe op til forbrugerne, da forbrugerne havde givet samtykke til at blive ringet op.  

Virksomheden kunne dog ikke fremlægge tilstrækkelig dokumentation for, at forbrugerne havde givet gyldigt samtykke til at blive ringet op, da virksomheden alene havde den samtykketekst, forbrugerne skulle have accepteret, men ikke dokumentation for, hvordan samtykket blev givet, fx en skærmprints af en konkurrence mv. Allerede af den grund var opkaldene til forbrugerne i strid med markedsføringslovens § 10, stk. 4, nr. 2. 

Det, forbrugerne primært klagede over, var, at de flere gange havde frabedt sig yderligere opkald fra virksomheden over for telefonsælgerne, hvilket ikke var blevet respekteret.  

Forbrugerombudsmanden meddelte virksomheden, at den for det første ikke havde fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at forbrugerne, der var på Robinsonlisten, havde givet gyldigt samtykke til opkald fra virksomheden. Og selv hvis der var givet et samtykke, var samtykket tilbagekaldt, da forbrugerne frabad sig yderligere opkald.

Sagen blev afsluttet med, at Forbrugerombudsmanden indskærpede reglerne over for virksomheden. Forbrugerombudsmanden gjorde det samtidig klart, at når en forbruger frabeder sig yderligere opkald fra virksomheden, skal det straks respekteres. Virksomheden kan ikke kræve, at forbrugeren skal skrive til en bestemt mailadresse for at undgå yderligere opkald, og det er heller ikke lovligt at have op til 30 dages ekspeditionstid, inden et ønske om ikke at få flere opkald respekteres.

Det er som udgangspunkt ulovligt for virksomheder at ringe op til forbrugere med henblik på straks eller senere at indgå en aftale, medmindre forbrugeren har givet samtykke til opkaldet. Enkelte virksomheder må dog gerne ringe op til forbrugere uden et samtykke, fx virksomheder der sælger abonnementer på magasiner. Disse ellers lovlige opkald bliver dog ulovlige, hvis virksomheden ringer til en forbruger på Robinsonlisten, medmindre forbrugeren på Robinsonlisten har givet samtykke til at blive ringet op af virksomheden.