Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
14/08281

Lovgivning

  • 4
  • Forbrugeraftaleloven 2004 - ophævet

Telefonisk henvendelse om betaling via PBS

Uanmodede telefoniske henvendelser til kunder i løbende kundeforhold med henblik på oprettelse af betalingsserviceaftale som tillæg til eksisterende aftale ikke omfattet af forbuddet i forbrugeraftalelovens § 4, stk. 1.

En erhvervsdrivende anmodede Forbrugerombudsmanden om at oplyse, i hvilket omfang erhvervsdrivende må kontakte kunder telefonisk i løbende kundeforhold. Spørgsmålet var afledt af et ønske om at kontakte kunderne med henblik på at oprette en betalingsserviceaftale tilknyttet den eksisterende aftale med den erhvervsdrivende.

Forbrugerombudsmanden udtalte, at forbrugeraftalelovens § 4, stk. 1 også finder anvendelse i løbende kundeforhold, således at den erhvervsdrivende ikke uden forudgående anmodning herom må rette telefonisk henvendelse til forbrugeren, hvis formålet hermed er at få forbrugeren til, at indgå en ny aftale eller udvide den eksisterende aftale med den erhvervsdrivende.

På baggrund af oplysninger om, at henvendelsen alene vedrørte oprettelse af betalingsserviceaftalen som en tillægsaftale til en allerede indgået aftale uden afsætning af yderligere ydelser, og at tilmeldingen til betalingsservice var omkostningsfri for forbrugerne, var det Forbrugerombudsmandens opfattelse, at de påtænkte telefoniske henvendelser ikke var omfattet af forbuddet i forbrugeraftalelovens § 4, stk. 1.