Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
13/11385

Lovgivning

  • 6

Sms-besked med overskriften "Serviceinfo" var uanmodet markedsføring

Et taxaselskab blev dømt for at overtræde spamforbuddet, selvom sms’erne blev indledt med overskriften ”Serviceinfo”.

Ved dom afsagt den 30. november 2016 af Retten på Frederiksberg blev bestillingskontoret hos taxaselskabet idømt en bøde på 250.000 kr. for at have sendt 27.283 sms’er med uanmodet markedsføring.

Taxaselskabet havde i nogle år haft et samarbejde med udbyderen (CAT) af en taxabestillings-app til mobiltelefoner. Når forbrugerne bestilte en taxa via app’en videregav udbyderen af app’en, forbrugerens navn, telefonnummer og geografiske placering til taxaselskabet, som derefter stod for kørselsopgaven og tog imod betaling.

Da udbyderen af app’en opsagde samarbejdet med taxaselskabet før tid, sendte taxaselskabet 27.283 sms’er ud til de telefonnumre selskabet havde fået fra udbyderen af app’en. SMS’en havde følgende ordlyd: "Serviceinfo: CAT har afsluttet samarbejde med [taxaselskabet]. Det betyder at [taxaselskabet] ikke kører de ture du bestiller med CAT’s App. Vil du fortsat køre med Københavns største taxiselskab, så download [taxaselskabets] App http://ws.taxa.dk/mobileap" til 27.283 modtagere, der ikke forudgående havde anmodet om at modtage sådanne henvendelser fra selskabet.

Retten fandt, at der var tale om markedsføring med henblik på at opnå flere kørselsopgaver og at modtagerne ikke forudgående havde givet samtykke til en sådan markedsføring. Retten fandt ikke, at sms’erne var omfattet af undtagelsen i markedsføringslovens § 6, stk. 2. Der var således ikke tale om et kundeforhold, forbrugerne havde ikke givet deres telefonnumre direkte til taxaselskabet, og sms’en indeholdt ikke mulighed for, at forbrugeren nemt kunne frabede sig fremtidige henvendelser.