Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
15/03192

Lovgivning

  • 6
  • 4

Samtykke til at modtage markedsføring skal indhentes på en lovlig måde

Erhvervsdrivende må ikke ringe forbrugere op for at få deres samtykke til at modtage elektronisk markedsføring. Derimod er det som udgangspunkt lovligt at ringe til andre end forbrugere og bede om deres samtykke.

En erhvervsdrivende spurgte Forbrugerombudsmanden, om det vil være lovligt at ringe til relevante personer i virksomheder eller offentlige myndigheder for at spørge, om de vil give samtykke til at modtage elektroniske nyhedsbreve. 

Forbrugerombudsmanden meddelte virksomheden, at et samtykke til at modtage elektronisk markedsføring skal indhentes på en lovlig måde. Dvs. at det fx ikke er lovligt at indhente samtykke ved at sende en mail, mens det som udgangspunkt vil være lovligt at sende et fysisk brev. 

Derudover skal et samtykke indhentes fra den person, der skal modtage markedsføringen, eller fra en person, som har fuldmagt til at afgive samtykke på dennes vegne.

I forhold til indhentelse af samtykke ved en telefonisk henvendelse udtalte Forbrugerombudsmanden, at en sådan henvendelse vil være ulovlig, hvis den, der kontaktes, er forbruger, jf. forbrugeraftalelovens § 4, stk. 1. Ved vurderingen af, om den, der kontaktes, er en forbruger, er det afgørende, om personen i forhold til den konkrete samtale ”hovedsagligt handler uden for sit erhverv”. 

I den konkrete sag ville virksomheden ringe til ”den økonomi-, HR eller IT-ansvarlige” og spørge, om denne vil give samtykke til at modtage elektronisk markedsføring om uddannelsesprodukter for virksomheden/myndighedens ansatte. Forbrugerombudsmanden fandt, at disse personer i den konkrete sammenhæng næppe kunne anses som forbrugere, da nyhedsbrevene ville omhandle produkter, der faldt inden for disses erhverv. Den erhvervsdrivende kunne derfor som udgangspunkt lovligt rette telefonisk henvendelse og spørge, om personerne ville give samtykke til at modtage elektronisk markedsføring.