Sag

Opdateret


14/13459

  • 6

Mail med tilbud om gratis rekrutteringshjælp var ikke i strid med spamforbuddet

Forbrugerombudsmanden vurderede, at en a-kasse uden forudgående samtykke kunne udsende mails til virksomheder med tilbud om gratis rekrutteringshjælp. Begrundelsen var, at formålet med mailen var at få a-kassens medlemmer i arbejde og ikke at afsætte varer, tjenesteydelser mv.

En a-kasse bad Forbrugerombudsmanden tage stilling til, om det ville være i strid med spamforbuddet i markedsføringslovens § 6, stk. 1, uanmodet at udsende mails til en række virksomheder med et tilbud om gratis rekrutteringshjælp med henblik på at få a-kassens medlemmer i arbejde i virksomhederne.

Efter Forbrugerombudsmandens opfattelse, kunne de påtænkte mails lovligt udsendes, uanset om modtagerne ikke havde givet samtykke, idet mailene efter sit indhold ikke kunne anses for at være afsendt med henblik på afsætning af varer og tjenesteydelser mv., hvilket er en betingelse for, at markedsføringslovens § 6, stk. 1, finder anvendelse.
Forbrugerombudsmanden gjorde samtidig a-kassen opmærksom på, at mailene ikke - udover tilbuddet om rekrutteringshjælp - måtte indeholde andet selvstændigt materiale, der kan anses for at være med ”henblik på afsætning”, idet hele mailen i så fald vil blive anset for udsendt i strid med markedsføringslovens § 6, stk. 1.