Afgørelse

Sagsnummer
18/12182

Lovgivning

  • 10

Mails sendt via affiliate-netværk var spam

En bank havde via et affiliate-netværk sendt mails med markedsføring til flere modtagere. Da banken ikke kunne dokumentere, at modtagerne havde givet samtykke til at modtage markedsføring fra banken, var mailene sendt ud i strid med spamforbuddet.

12 personer havde klaget til Forbrugerombudsmandens spampostkasser over i alt 18 mails med markedsføring fra en bank. Mailene var sendt fra 15 forskellige domæner og indeholdt alle markedsføring fra banken.

Banken oplyste, at den ikke var ejer af de 15 domæner, og at den ikke var klar over, at mailene var blevet sendt ud. Banken havde et samarbejde med et medie- og markedsføringsbureau om blandt andet e-mailmarkedsføring. Medie- og markedsføringsbureauet havde som led i samarbejdet kontaktet et affiliate-netværk, der havde påtaget sig opgaven at stå for bankens e-mailmarkedsføring, og som derfor havde sendt mailene ud.  

Affiliate markedsføring er en internetbaseret markedsføringsmetode, der går ud på at samarbejde om markedsføring. Typisk foregår det ved, at en annoncør indgår en aftale med et bureau, der står bag et såkaldt affiliate-netværk, om at markedsføre annoncørens virksomhed eller dens produkter. Affiliate-netværket videreformidler annoncørens bestilling, fx at sende mails og indhente samtykker, til deres såkaldte affiliate-partnere.

Banken kunne ikke dokumentere, at mailene med markedsføring fra banken var sendt ud efter samtykke fra modtagerne. Forbrugerombudsmanden vurderede derfor, at banken havde overtrådt markedsføringslovens spamforbud. Forbrugerombudsmanden gjorde banken opmærksom på, at den ikke kan undgå strafansvar ved at lade samarbejdspartnere, fx et affiliate-netværk, stå for bankens markedsføring.

Sagen blev afsluttet med, at Forbrugerombudsmanden indskærpede spamreglerne over for banken. Samtidig kontaktede Forbrugerombudsmanden flere af partnerne i affiliate-netværket og gjorde dem opmærksomme på, at de kan ifalde et medvirkensansvar, hvis de medvirker til, at der sendes markedsføring til modtagere, der ikke har givet samtykke til det.