Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
16/05971

Lovgivning

  • 6

Lovligt at målrette markedsføring på Facebook ved brug af LinkedIn kontakters e-mailadresser

Brug af LinkedIn kontakters e-mailadresser til brug for målrettet markedsføring på Facebook er ikke i strid med markedsføringslovens § 6 om uanmodede henvendelser.

En virksomhed ønskede Forbrugerombudsmandens vurdering af, om de lovligt kunne kopiere LinkedIn kontakters e-mailadresser og herefter anvende e-mailadresserne til at målrette annoncer i kontakternes Facebooks nyhedsfeed.

Målretningen sker ved, at e-mailadresserne indtastes i Facebooks annoncesystem, som herefter sørger for, at annoncerne vises i kontakternes nyhedsfeed.

Forbrugerombudsmanden oplyste generelt, at det er ulovligt for erhvervsdrivende at sende elektronisk post, fx mails eller sms-beskeder, til nogen med henblik på afsætning af varer og tjenesteydelser mv., medmindre modtageren har givet samtykke til at modtage den elektroniske post.

Meddelelser, som vises under en Facebook-brugers ”nyheder”, falder under begrebet anden uanmodet kommunikation. Modtagerne af sådanne meddelelser skal have mulighed for at frabede sig disse. Det følger af markedsføringslovens § 6, stk. 3 og stk. 5.

Facebook har oplyst til Forbrugerombudsmanden, at hvis modtagerne af sådanne meddelelser klikker i meddelelsens højre hjørne, kan meddelelsen fra den pågældende virksomhed skjules. Kravet om, at modtagerne skal have mulighed for at frabede sig sådanne meddelelser, vil på den baggrund formentlig være opfyldt.

Det var derfor Forbrugerombudsmandens opfattelse, at det ikke vil være i strid med markedsføringslovens § 6 om uanmodede henvendelser at bruge LinkedIn kontakters e-mailadresser til at målrette annoncer i kontakternes Facebooks nyhedsfeed. Vurderingen var den samme, uanset om der var købsopfordringer i annoncen eller ej.

Endelig understregede Forbrugerombudsmanden, at der ikke var foretaget en persondataretlig vurdering af spørgsmålet og henviste i den sammenhæng til Datatilsynet.