Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
10/09223

Lovgivning

  • 6

Udsendelse af e-mail med link til spørgeskema

En erhvervsdrivende må gerne udsende uanmodede elektroniske henvendelser indeholdende link til spørgeskema under forudsætning af, at henvendelsen ikke sker med henblik på afsætning.

En erhvervsdrivende bad i en forhåndsbesked Forbrugerombudsmanden om at vurdere, hvorvidt et påtænkt markedsføringstiltag var lovligt.

Den erhvervsdrivende ønskede at undersøge markedet på et bestemt område ved hjælp af spørgeskemaer. Undersøgelsen skulle foretages ved ud-sendelse af uanmodede elektroniske henvendelser, hvori der blev linket til spørgeskemaet på den erhvervsdrivendes hjemmeside.

Forbrugerombudsmanden oplyste, at det påtænkte markedsføringstiltag var lovligt under forudsætning af, at den uanmodede elektroniske henvendelse ikke indeholdt opfordringer til køb, rosende omtale, logo eller anden opbygning af image (branding). Derudover var det en forudsætning, at henvendelsen ikke beskrev virksomheden og/eller dens produkter mere end nødvendigt, og hjemmesiden, som der blev linket til, ikke viste markedsføringsmateriale med henblik på afsætning.