Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
15/02855

Lovgivning

  • 6

Køb kunne under visse omstændigheder betinges af samtykke til at modtage markedsføring

Køb af en vare eller tjenesteydelse kan efter Forbrugerombudsmandens opfattelse ikke betinges af, at kunden giver samtykke til at modtage elektronisk markedsføring, medmindre kunden også har mulighed for at vælge et andet og tilsvarende tilbud på produktet (evt. mod betaling), som ikke er betinget af samtykke til at modtage elektronisk markedsføring.

En erhvervsdrivende bad Forbrugerombudsmanden tage stilling til, om det vil være i strid med markedsføringsloven at tilbyde en service til bilejere, der er gratis, hvis bilejeren giver samtykke til at modtage elektroniske nyhedsbreve. Den erhvervsdrivende oplyste, at bilejeren også havde mulighed for at vælge at betale for servicen i stedet for modtagelse af nyhedsbreve.

Forbrugerombudsmanden meddelte den erhvervsdrivende, at det som udgangspunkt ikke er lovligt at betinge salg af en vare eller en tjenesteydelse af, at kunden giver samtykke til at modtage elektronisk markedsføring, hvilket bl.a. skyldes, at et samtykke til at modtage markedsføring skal være frivilligt. Forbrugerombudsmanden udtalte samtidig, at det dog vil være lovligt, hvis kunden samtidig har mulighed for at vælge et andet og tilsvarende tilbud på produktet (evt. mod betaling), som ikke er betinget af samtykke til at modtage elektronisk markedsføring. 

Forbrugerombudsmanden gjorde samtidig den erhvervsdrivende opmærksom på, at det til enhver tid skal være muligt for kunden at frabede sig yderligere elektronisk markedsføring, uden at kunden derved skal betale for den del af servicen, som allerede er modtaget. Hvis kunden fx afmelder sig nyhedsbreve efter 6 måneder, skal kunden ikke betale for denne periode. Hvis kunden derimod ønsker at fortsætte med at modtage servicen, efter at denne har afmeldt sig nyhedsbreve, må kunden indgå en ny aftale.