Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
08/06749

Lovgivning

  • 6

Elektroniske julekort er også spam

En erhvervsdrivende spurgte, om det ville være lovligt at sende julekort til den erhvervsdrivendes kunder mv. Forbrugerombudsmanden henviste til markedsføringslovens § 6, og udtalte bl.a., at fremgangsmåden typisk ville være ”branding”.

En erhvervsdrivende rettede henvendelse til Forbrugerombudsmanden og ønskede oplyst, om det ville være lovligt at sende julekort via e-mail til virksomhedens kontaktpersoner (kunder, samarbejdspartnere m.v.).

Forbrugerombudsmanden udtalte under henvisning til markedsføringslovens § 6, stk. 1 og 2, at ordenemed henblik på afsætning af varer…” i § 6, stk. 1, efter Forbrugerombudsmandens opfattelse skal forstås i bred forstand.

Bestemmelsen omfatter således efter Forbrugerombudsmandens opfattelse ikke kun situationer, hvor henvendelsen indeholder konkrete tilbud el.lign., men omfatter også mere generel promovering eller markedsføring af en erhvervsdrivendes navn eller varemærker (såkaldt ”branding”). 

Forbrugerombudsmanden udtalte endvidere, at et julekort fra en erhvervsdrivende typisk vil være at betragte som ”branding” af den erhvervsdrivendes navn eller varemærke, og en erhvervsdrivende vil derfor i forbindelse med udsendelse af julekort skulle iagttage reglerne i markedsføringslovens § 6.

Forbrugerombudsmanden udtalte på den baggrund, at fremsendelse af elektroniske julekort således alene må ske til personer, der har givet sit samtykke til, at den erhvervsdrivende kan fremsende markedsføringsmateriale ved brug af elektronisk post, eller hvis forholdet er omfattet af markedsføringslovens § 6, stk. 2.

Ifølge markedsføringslovens § 6, stk. 2, må en erhvervsdrivende, der har modtaget en kundes elektroniske adresse i forbindelse med salg af en vare eller en tjenesteydelse, gerne markedsføre egne tilsvarende produkter eller tjenesteydelser til kunden via elektronisk post.

Dette forudsætter dog, at kunden har mulighed for let og gebyrfrit at frabede sig dette både i forbindelse med afgivelsen af adressen til den erhvervsdrivende og ved efterfølgende henvendelser.

Efter Forbrugerombudsmandens opfattelse er det endvidere en betingelse, at kunden i forbindelse med købet klart og utvetydigt er blevet oplyst om, at adressen vil kunne blive benyttet til udsendelse af markedsføringsmateriale.